Prin aceasta decizie, Curtea Constitutionala a solutionat criticile aduse sintagmei „după obținerea cetățeniei române de către persoanele respective” din cuprisul art. II alin. (4) din titlul II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001, care are următorul conţinut: „În situația cetățenilor străini și apatrizilor care au dobândit un drept de folosință special asupra unor terenuri în condițiile alin. (1), dreptul de folosință astfel dobândit se convertește, la cerere, în drept de proprietate, după obținerea cetățeniei române de către persoanele respective.”

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata  de Dieter Junker si Helga Junker in dosarul nr.17.478/325/2016 al Tribunalului Timis, iar in motivarea exceptiei se sustine in esenta ca, dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale in masura in care se aplica cetatenilor unui stat al Uniunii Europene.

Desi Constitutia din 1991 interzicea in mod expres dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, in urma revizuirii din 2003, Constitutia nu mai prevede aceasta interdictie, cetatenii straini si apartizi pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.

Prin urmare, mentinerea aplicabilitatii normelor privind institutia dreptului de folosinta special echivaleaza cu mentinerea unor restrictii nejustificate in ceea ce ii privesc pe cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, care ar fi trebuit sa dobandeasca prin mostenire legala un drept deplin de proprietate asupra terenului preluat in mod abuziv, fiind contrara dispozitiilor art.44 ali.2 din Constitutie.

In acest mod s-ar creea o discriminare intre cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene ale caror cereri de restituire au fost solutionate inainte de revizuirea Constitutiei si care au primit dreptul de folosinta special asupra terenurilor intravilane si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene care au dobandit dreptul de proprietate asupra terenurilor intravilane fie prin mostenire, fie chiar prin cumparare dupa anul 2012 si care astazi sunt titularii unui drept deplin de proprietate si nu ai unui drept hibrid.

Astfel, conditionarea dobandirii dreptului de proprietate asupra terenului de dobandirea cetateniei romane este mentinuta in mod neconstitutional in norma juridica critica.

Prin urmare Curtea Constitutionala retine ca Legea nr. 429/2003 a eliminat incapacitatea constitutionala de dobandire a dreptului de proprietate privata de catre persoanele mentionate, urmand ca dupa epuizarea perioadelor de tranzitie negociate de Romania in vederea aderarii, acestea sa poata dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor pentru resedinta secundara incepand cu data de 1 ianuarie 2012.

In acest sens Curtea observa faptul ca in conditiile art.44 alin.2 din Constitutie, un cetatean al unui stat membru UE sau un apatrid cu domiciliul intr-un asemenea stat, are dreptul de a dobandi proprietatea asupra terenurilor din Romania. Acest drept putand fi exercitat ce aceste persoane, in aceleasi conditii cu cele prevazute de lege pentru cetatenii romani.

In concluzie, sintagma „după obținerea cetățeniei române de către persoanele respective” a fost declarată neconstituţională, în măsura în care se aplică cetățenilor străini și apatrizilor care îndeplinesc condițiile de mai sus, prevăzute la art. 44 alin. (2) din Constituție.