În ziua de 23 ianuarie 2016, la Hotel Ramada din Oradea va avea loc conferinţa cu tema „Înţelegerea şi aplicarea Noilor Coduri fundamentale ale României”, eveniment organizat de Baroul Bihor, în colaborare cu Uniunea Naţională a Barourilor din România, Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor şi Editura Universul Juridic.
Pentru participarea la conferință, se vor acorda 15 puncte de pregătire profesională continuă.

Vor participa:

– Avocat dr. Traian Briciu – Vicepreşedinte al U.N.B.R., Directorul Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor, conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti

– Avocat dr. Claudiu Dinu – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucuresti; lector INPPA

– Bogdan Dumitrache – executor judecătoresc, formator la Institutul Naţional al Magistraturii (INM), membru în Comisiile de elaborare a proiectului Noului Cod Civil şi a Noului Cod de Procedură Civilă

– Avocat dr. Mircea Ursuţa – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Oradea, membru în Comisia de elaborare a proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de Procedură Civilă, lector INPPA

– Avocat dr. Petruţ Ciobanu – Vicepreşedinte al U.N.B.R., lect. univ. dr. la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, Prodecan al Baroului Bucureşti

– Jud. dr. Mihail Udroiu – judecător la Curtea de Apel Oradea, formator la Institutul Naţional al Magistraturii, membru în Comisiile de elaborare a proiectului Noului Cod penal şi a Noului Cod de procedură penală

– Avocat dr. Mihai Adrian Hotca – prof. univ. dr. şi Decan al Facultăţii de Drept a Universităţii ,,Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Membru în comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a Codului penal, lector INPPA.

Conferinţa va avea un format dinamic, fiind abordate de către toţi speakerii probleme punctuale ce au rezultat din aplicarea în practică a Noilor Coduri şi se va desfăşura după următorul program:

09.00 – 09.30 – Înscrierea participanţilor

09.30 – 13.30 – Dezbateri Civil şi Procedură Civilă

13.30 – 14.30 – Pauză de masă

14.30 – 18.30 – Dezbateri Penal şi Procedură Penală

Având în vedere faptul că se doreşte a fi o conferinţă interactivă, rugăm toţi participanţii să trimită orice problemă de Drept, ce o doresc a fi supusă discuţiei în cadrul conferinţei, pe adresa de email mircea.ursuta@gmail.com, până la data de 20.01.2016.

Taxa este de 200 de lei şi se va achita în contul RO20BRDE050SV64779580500, deschis la BRD Oradea pe numele Baroului Bihor, cod fiscal 16071369. În taxa de participare sunt incluse: mapa de conferinţă, pauzele de cafea şi masa de prânz.

În vederea participării, cei interesaţi vor depune o declaraţie de participare, la care vor ataşa o copie a ordinului de plată (care face dovada efectuării plăţii). Depunerea declaraţiei de participare şi a ordinului de plată pentru taxa de participare se poate face prin e-mail, la adresa baroul.bihor@gmail.com sau se poate depune la secretariatul Baroului Bihor, între orele 9:00 şi 15:00.

Data – limită pentru înscrieri este 20 ianuarie 2015, ora 14.00.

Problemele ce vor fi abordate vor fi aduse la cunoştinţă după primirea sugestiilor de la participanţi şi centralizarea acestora.

Pentru mai multe detalii – baroul.bihor@gmail.com sau tel. 0259/411.799.