M. of. nr. 1155 din 6 decembrie 2021 – de interes:

  • Decizia CCR nr. 637 din 19 octombrie 2021 – Admite excepția de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art. 88 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură penală sunt constituționale în măsura în care nu se referă la persoanele care s-au prevalat de dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martor, în temeiul art. 117 alin. (1) lit. a) și b) din Codul de procedură penală.

M. of. nr. 1157 din 6 decembrie 2021 – de interes:

  • Decizia CCR nr. 670 din 19 octombrie 2021 – Admite excepția de neconstituționalitate și constată că sintagma „la înscrierea inițială la pensie” din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este constituțională în măsura în care beneficiază de indicele de corecție prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 și titularii pensiilor pentru limită de vârstă care au fost stabilite după 1 ianuarie 2011 și care au fost transformate din pensii anticipate parțiale stabilite anterior acestei date.

M. of. nr. 1158 din 6 decembrie 2021 – de interes:

  • Decizia ICCJ nr. 72 din 11 octombrie 2021 – Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Ploiești [..] și, în consecință, stabilește că: În interpretarea dispozițiilor art. 120 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic, personalul silvic nu beneficiază de indemnizația de grad profesional în absența elaborării unor acte normative care să reglementeze modalitatea de stabilire, în concret, a acestui drept salarial.

M. of. nr. 1160 din 7 decembrie 2021 – de interes:

  • Decizia CCR nr. 708 din 28 octombrie 2021 – Admite excepția de neconstituționalitate ridicată de aceeași autoare în același dosar al aceleiași instanțe și constată că dispozițiile art. 137 alin. (3) teza a doua, cu referire la sintagma „cifra de afaceri”, din Codul penal sunt neconstituționale.

M. of. nr. 1168 din 9 decembrie 2021 – de interes:

  • LEGE pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

La articolul 291 alineatul (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins: „m) livrarea de lemn de foc către persoanele fizice, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 și 4401 12 00”.

Cu intrare în vigoare de la 1 decembrie 2021.

  • LEGE pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

La articolul 291 alineatul (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins: „n) livrările de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 și 4401 12 00, realizate către persoane juridice sau alte entități, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv școli, spitale, dispensare medicale și unități de asistență socială.ˮ

Cu intrare în vigoare de la 1 decembrie 2021

M. of. nr. 1169 din 9 decembrie 2021 – de interes:

  • LEGE pentru declararea zilei de 15 mai ca Ziua națională a pictorului Nicolae Grigorescu

M. of. nr. 1171 din 10 decembrie 2021 – de interes :

  • LEGE pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

M. of. 1172 din 10 decembrie 2021 – de interes:

  • LEGE pentru modificarea art. 291 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

La articolul 291 alineatul (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: „a) livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, pe suport fizic și/sau pe cale electronică, cu excepția celor care au, în totalitate sau în mod predominant, un conținut video sau un conținut muzical audio și a celor destinate exclusiv sau în principal publicității;ˮ

Cu intrare în vigoare de la1 iauarie 2022.