Monitorul oficial nr. 222 din 7 martie 2022 – de interes:

  • Ordin pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor

Monitorul oficial nr. 224 din 7 martie 2022 – de interes:

  • ORDIN pentru aprobarea Procedurii privind finanțarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării la sistemele de gaze naturale

Monitorul oficial nr. 226 din 8 martie 2022 –  de interes:

  • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare

Monitorul oficial nr. 232 din 9 martie 2022 – de interes:

  • Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 677/2018 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SPAR „Salturi cu parașuta”

Monitorul oficial nr. 233 din 9 martie 2022 – de interes:

  • Lege privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională

Monitorul oficial nr. 244 din 11 martie 2022 – de interes:

  • Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

 Monitorul oficial nr. 245 din 11 martie 2022 – de interes:

  • Ordonanță de urgență pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România