În luna iunie 2021 CJUE  a pronuntat o hotarare prin care retinut ca un consumator care a contractat un imprumut in moneda straina si nu are cunostinta de caracterul abuziv al unei clauze incluse in contractul de imprumut, nu poate fi supus niciunui termen de prescriptie pentru restituirea sumelor platite in temeiul acestei clauze.

Speta se refera la mai multi consumatori francezi care in perioada 2008-2009, au incheiat cu BNP Paribas Personal Finance contracte de imprumut ipotecar exprimat in franci elvetieini si rambursabil in euro, pentru finantarea cumpararii unor bunuri imobile sau a unor parti din societati imobiliare. In aceasta situatie contractarea unor credite de acest fel, comportau un risc de schimb valutar legat de fluctuatiile cursului monedei euro in raport cu cel al francului elvetian.

Cu toate ca acest risc nu era mentionat in mod expres in contractile de imprumut, reiesea totusi in mod indirect din contracte, ca acest risc este supurtat de consumator. Astfel, Curtea subliniaza faptul ca directiva nu se opune unei reglementari nationale care sa supuna unui termen de prescriptive actiunea prin care se urmareste sa se valorifice efectele restitutoriale ale acestei constatari, insa arata ca un termen de prescriptive pentru restituirea sumelor achitate in temeiul unei clauze abusive si care ar putea expira anterior ca consumatorul sa fi putut sa aiba cunostinta de natura abuziva a clauzei, nu este in nici un caz compatibila cu directive europeana.

De asemenea Curtea arata faptul ca nu este indeplinita cerinta de transparenta comunicarea efectuata la incheierea contractului, de catre profesionist consumatorului, a unor informatii, chiar numeroase, daca ele se bazeaza pe ipoteza ca paritatea dintre moneda de calcul si moneda de plata va ramane stabile pe toata durata acestui contract.

Totodata tinand cont de cunostintele profesionistului referitoare la contextul economic previzibil ce poate avea repercursiuni asupra variatiilor cursurilor de schimb valutar, riscul considerabil referitor la variatiile cursurilor de schimb valutar pe care clauzele in litigiu il pun pe seama consumatorului, precum si experienta profesionistilor de a anticipa aceste riscuri, Curtea considera ca aceste clauze pot da nastere unui dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor, care decurg din contractul de imprumut, in detrimentul consumatorului;

Cu alte cuvinte, Curtea stabileste ca in situatia in care profesionistul nu a respectat cerinta de transparenta fata de consummator, aceste clauze par sa puna in sarcina consumatorului un risc disproportionat in raport cu prestatiile primate si suma imprumutata, avand in vedere ca aplicarea lor are drept consecinta suportarea de catre consummator a costului evolutiei cursurilor de schimb valutar;