Ieri, 30 martie 2020,   in Monitorul Oficial nr. 260 din au fost publicate doua documente importante :

 • – OUG 32/2020 privind modificari si completari ale OUG 30/2020 măsuri în domeniul protecţiei sociale
 • OUG 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Despre amandoua documentele am mai scris, in evolutia lor zilnica,  iar despre OUG 37/2020 este intersanta modificarea acesteia de la data aparitiei proiectului, la adaptarea lui zilnica, trecand prin retragerea lui si, in fine, aparitia lui  …. modificata.

Astazi insa despre modificarea OUG 30/2020 prin OUG 32/2020 si care priveste urmatoarele abdatari :

1. Procedura :

 • de indemnizațiile de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat (dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut)  pentru perioada stării de urgență si a suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1)  c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, beneficiază salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2,  conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului.

Au fost asadar abrogate prevederile privitoare la :

 • obligativitatea obtinerii certificatului de situatii de urgenta , varianta 1
 • înregistrarea de catre angajator a unei diminuarii a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, varianta 2
 • sintagma “nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații” , valabila pentru varianta 2

Modificarea este una de esenta, intrucat daca initial textul OUG 30/2020 prevedea  indeplinirea de catre angajator a uneia dintre cele 2 conditii, modificarea proiectului OUG 32/2020 (si care a circulat pe internet de la mijlcoul saptamanii trecute) privea doar excluderea sintagmei “nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații” din  varianta 2 , insa celelalte conditii existau (adica fie CSU, fie declaratia de reducere cu 25% a incasarilor )   textul care a fost dus la Monitorul Oficial a exclus toate cele 3 conditii, fiind suficienta o …. declaratie pe proprie raspundere.

Pentru obtinerea somajului tehnic trebuie depuse urmatoarele documente la ANOFM, in format electronic  de catre angajatori: Cerere semnata si datata de catre angajator si Declaratie pe propria raspundere si lista angajati aflati in somaj tehnic. In Declaratie li se va cere sa certifice faptul ca informatiile sunt adevarate si li se va prezinta consecinta juridica a prezentarii unor informatii false. Raspunderea este a angajatorului/persoanei care depune Cererea.

Cererile pot fi depuse la ANOFM astfel :

–  incepand cu 1 aprilie pentru perioada 16-31 martie.

–  incepand cu 1 mai pentru perioada 1 aprilie-16 aprilie.

Angajatorii care depun documentele la ANOFM primesc banii in termen de 15 zile de la depunerea documentelor, iar obligatia acestora este ca in termen de 3 zile sa plateasca sumele primite angajatilor aflati in somaj tehnic.

2. Elemente tehnice precizatoare :

 • În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizație
 • În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizație raportat la contractul individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
 • Perioada prevăzută pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asigurătorie pentru muncă conform prevederilor  2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 • Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului  158/2005, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1).
 • În situația în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (12) este corespunzător unei fracțiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracțiunii de lună.

3. Eliminarea discriminarilor :

 • alți profesioniști (prev. de art. 3  (2)din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil) și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020  – si nu de o indemnizație egală cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 2020 cum s-a stabilit initial prin OUG 30/2020 , fiind adaugata categoria celor angajati in cooperatie , de care textul initial uitase
 • persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă beneficiază din bugetul de stat prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, în baza documentelor solicitate de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. – in textul initial al ordonantei aceste categori fusesera uitate

4. Eliminarea unor restrictii de activitate :

 • Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pregătirea teoretică a programelor de formare profesională în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia programelor de nivel de calificare 1, se poate desfăşura şi în sistem online, cu notificarea comisiei de autorizare, însoţită de dovada accesului la internet şi a deţinerii de mijloace electronice, pentru fiecare cursant în parte.

Acest Work in progress al Guvernului Romaniei ne ofera si noua posibilitatea de a ne actualiza, zilnic, legislatia parcursa –  nimic nou – nici pana acum nu sufeream de  prea multa predictibilitate in acest domeniu.